Etiquetes

JUGUEM I APRENEM

Benvinguts al blog de quart!!! Per fi ho hem aconseguit!.Esperem que aquest espai virtual servisca per a seguir aprenent , però d'una forma més divertida.

dijous, 26 d’abril de 2018

LA HISTÒRIAAquí teniu la informació de la nostra història, del pas del temps. Podreu aprendre, comprendre i consultar sempre que ho necessiteu.diumenge, 15 d’abril de 2018

LA B I LA V

Hi ha paraules que s'escriuen igual i només es diferencien per la "b" o la "v", els significats d'aquestes paraules son diferents:

 • Vall: espai de terra que queda entre dues cadenes de muntanyes i que té forma de V
 • Ball: seguit de moviments i de passos que una o més persones fan seguint una música
 • Vell: que té molta edat.
 • Bell: que és molt bonic.
 • Veure: percebre una cosa amb els ulls
 • Beure: posar-se un líquid a la boca i empassar-se'l.
 • Vena: conducte que porta la sang des de les diverses parts del cos cap al cor.
 • Bena: tira de drap que es fa servir per a tapar ferides o per a embolicar alguna part del cos.
 • Vuit: és el nom del 8.
 • Buit: lloc o un espai on no hi ha cap cosa ni cap persona.
 • Vaca: la femella del bou.
 • Baca: plataforma que es posa damunt del sostre d'alguns vehicles per a poder transportar paquets o maletes.

ACTIVITATS D'AMPLIACIÓ

DIMINUTIUS, AUGMENTATIUS I DESPECTIUS

DIMINUTIUS, AUGMENTATIUS I DESPECTIUSQuan  a un  mot hi afegim un sufix que indica petitesa (-et/-eta-ol/-ola), formen un diminutiu: osset, rierol.


 • Quan a un mot hi afegim un sufix que indica dimensions grans (-às/-assa), formen un augmentatiu: gossàs, casassa.

 • Per formar despectius fem servir el sufix –ot/-ota : bestiota, pedrota.

De vegades, en afegir-hi els sufixos, la paraula primitiva canvia la seva ortografia: 
 • roca --> roqueta, 
 • amiga --> amigueta,  
 • ós  -->  ossàs.


EXEMPLES DIMINUTIUS
EXEMPLES AUGMENTATIUS
EXEMPLES DESPECTIUS
§  Animal- animalet
§  Bèstia- bestiola
§  Veu- veueta
§  Ploma- plometa
§  Pilota- piloteta
§  Petit- petitet
§  Cara- careta
§  Taula- tauleta
§  Llibre- llibret
§  Pantaló- pantalonet

§  Bèstia- bestiassa
§  Ull- ullàs
§  Cotxe- cotxàs
§  Tros- trossàs
§  Tassa- tassassa
§  Paper- paperàs
§  Vaca- vacassa
§  Gos- gossàs
§  Xicot- xicotàs
§  Mans- manassa

§  Bèstia- bestiota
§  Aigua- aiguota
§  Home- homenot
§  Casa- casota
§  Capsa- capsota
§  Camió- camionot
§  Jardí- jardinot
§  Mirall- mirallot
§  Boca- bocota
§  Peus- peuots
§  Cadira-cadirota

ACTIVITATS D'AMPLIACIÓ I REFORÇ